ปีแห่งความโดดเดี่ยว A Year of Solitude ธีรธัธธ์

ISBN:

Published: July 2010

Paperback

264 pages


Description

ปีแห่งความโดดเดี่ยว A Year of Solitude  by  ธีรธัธธ์

ปีแห่งความโดดเดี่ยว A Year of Solitude by ธีรธัธธ์
July 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 264 pages | ISBN: | 3.33 Mb

เรืองราวใน “หนึงรอยปีแหงความโดดเดียว” เปนเรืองเลาสุดแสนพิสดารของตระกูลบูเอนติยา ลักษณะกึงจริง กึงเหนือจริง มีแกนหลักทีมุงสะทอนปมประเดนการกดขี การเอารัดเอาเปรียบ และความไมเทาเทียมระหวางเพือนมนุษยดวยกัน แตใน ‘ปีแหงความโดดเดียว’คือเรืองเลาทีผสมผสานระหวMoreเรื่องราวใน “หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว” เป็นเรื่องเล่าสุดแสนพิสดารของตระกูลบูเอนติยา ลักษณะกึ่งจริง กึ่งเหนือจริง มีแก่นหลักที่มุ่งสะท้อนปมประเด็นการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ใน ‘ปีแห่งความโดดเดียว’คือเรื่องเล่าที่ผสมผสานระหว่างนัยความจริงกับความเสมือนจริง ด้วยคารมคมคาย สำนวนมีเอกลักษณ์ระหว่างบรรทัดสอดแทรกไว้ซึ่งปรัชญาชีวิตมากมายสะท้อนเส้นทางค้นหาตัวตน มิตรภาพ จิตวิญญาณ และสาระชีวิตที่มากคนแม้นแสวงหาแต่น้อยคนจักได้ประสบ ก่อนชีวิตจะพลิกผันผ่านการเดินทางมารอบโลกเกือบ 40 ประเทศ และกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มอนาคตไกลในกาลต่อมา ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดพลิกผันครั่งหนึ่งบนรอยทางชีวิต คือห้วงที่โลกภายในของเขาถูกเคี่ยวกรำด้วยยประสบการณ์ตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในคราหนึ่งนั้นที่บีบรัดชีวิตแบบสุดขั้วหัวใจ ให้หนาวเหน็บกรีดลึก ขณะรายล้อมท่ามกลางเพื่อนต่างชาติและสิ่งแวดล้อมแปลกถิ่นเป็นชีวิตที่หยุดไม่ได้เสมือนมีเงาทาบทาตลอด ให้จำเป็นต้องก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างทุรนทุราย....Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ปีแห่งความโดดเดี่ยว A Year of Solitude":


archiwum-goldberg.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us